pareto-referenser-finja

Ledarskapsutbildning och organisationsutveckling

Sedan 2012 genomför Pareto 80/20 årligen grundutbildning för Finjas ledare kallad ledarskapsbasen. Utbildningen genomförs för Finjas teamledare och första linjens chefer.