pareto-referenser-stryker

Organisationsutveckling och ledarcoaching

Under nio månader har vi varvat korta träningstillfällen och ledar-coaching för att öka insikter och praktisk kompetens inom samarbete och kommunikation. Resultatet syns tydligt i medarbetarundersökningen, ökningar på alla områden. Vi avslutade med att paddla i kanalen mitt under Malmöfestivalen.