80/20-regeln
hur kan den hjälpa mig leva ett bättre liv?

Vi lär dig använda 80/20-regeln för att få ut mera av livet helt enkelt.

80/20-regeln

80/20-regeln eller Paretoprincipen

80/20-regeln hjälper dig till ett mer fokuserat och effektiv arbetssätt.

80/20-regeln som ibland kallas för Paretoprincipen utvecklades av den italienske ekonomen och professorn Vilfredo Pareto. Vilfredo visade på att ett 80/20-förhållande gäller mellan insats och resultat i flera olika situationer. Vilfredo visade bland annat att 20 % av dina arbetsinsatser står för 80 % av resultatet. Vi arbetar enligt Paretoprincipen eller 80/20-regeln i våra utbildningar . Att arbeta enligt Paretoprincipen lär dig  identifiera de viktiga 20 % och fokusera på dem för att vara så effektiv som möjligt. Vi ger dig helt enkelt ett verktyg till ett bättre liv med mer tid över.