80/20-regeln.

Vi lär dig använda 80/20-regeln så du får ut mer av livet

80/20-regeln eller Paretoprincipen

80/20-regeln som ibland kallas för Paretoprincipen utvecklades av den italienske ekonomen och professorn Vilfredo Pareto. Vilfredo visade på att ett 80/20-förhållande gäller mellan insats och resultat i flera olika situationer. Vilfredo visade bland annat att 20 % av dina arbetsinsatser står för 80 % av resultatet. Vi arbetar enligt Paretoprincipen eller 80/20-regeln i våra utbildningar . Att arbeta enligt Paretoprincipen lär dig identifiera de viktiga 20 % och fokusera på dem för att vara så effektiv som möjligt. Vi ger dig helt enkelt ett verktyg till ett bättre liv med mer tid över. test

Vad är och hur fungerar 80/20-regeln?

Ger mer tid över till annat. Ger rätt fokus för framgång

Ökar företagets försäljning. Du blir tydligare.

Att lära sig att arbeta utifrån Paretoprincipen med hjälp av 80/20-regeln hjälper dig att fokusera på och att utveckla det som ger bäst effekt för dig och företaget. Att förstå 80/20-regeln är mycket värdefullt när det gäller att identifiera och fokusera på det som skapar bäst effekt. Men det bygger också på att aktivt välja bort det som inte bidrar till resultatet på sista raden. På så sätt frigör du energi och tid för det område du vill fokusera på och uppnår en bättre balans i arbetslivet.

Vad skulle det innebära för företaget om ledarna utvecklade de 20 % som har störst betydelse för medarbetarnas insatser och resultat? På vilket sätt skulle lönsamheten förändras om ni blev bättre på de 20 % av faktorerna som får projekten snabbare ut på marknaden?

Hur skulle försäljningen utvecklas om ni utvecklade de 20 % i kundmötet som betyder mest för affären? Genom att arbeta utifrån Paretoprincipen eller 80/20-regeln och fokusera på dina utvecklingsbara 20 % så kan du uppnå mer med mindre insats. Tänk 80/20-regeln så får du ut mer av jobbet, medarbetarna, kunderna, vännerna och livet.

Några exempel där 80/20-regeln kan vara relevant:

  • 20% av företagets säljare står för 80% av försäljningen
  • 80% av utfört arbete utförs på 20% av totala tiden
  • 20% av arbetsuppgifterna i ett företag står för 80% av den total arbetstiden

Hur hjälper 80/20-regeln mig?

Du uppnår mer med mindre insats.

Hjälper dig fokusera på dina utvecklingsbara 20%.

Vi arbetar utifrån Paretoprincipen. 80/20-regeln står i fokus för att hjälpa dig som individ och på det personliga planet. Du får ut mer av ditt privata liv och ditt arbetsliv med mindre insats. Hur kan du jobba smartare och hur kan du bli mer effektiv för att få ut mer av livet är frågor som vi hjälper dig besvara. Med ett 80/20-regeln i fokus får du mer tid över till annat. Med 80/20-regeln hittar du rätt fokus för framgång, ökar företagets försäljning och bli tydligare. Pareto 80/20 arbetar med helheten i organisationen för att nå framgång på alla nivåer i företaget. I våra utbildningar och kurser utvecklas såväl individens och gruppens arbetssätt som resultat. Att leva utifrån ett 80/20 perspektiv blir en ledstjärna för dig på kort och på lång sikt i livet.

80/20 regeln eller Paretoprincipen som den också kallas går att applicera på många områden för att nå framgång. Vi hjälper dig att komma igång och utvecklas som individ eller hela din organisation. Första steget är att komma fram till vad som skulle göra störst effekt för dig.

  • Personlig utveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Organisations- och grupputveckling
  • Affärsutveckling
  • Säljkultur och säljutveckling

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se