Ledarskapsutbildning Ny som chef

Ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef

Ny som chef är en ledarskapsutbildning som riktar sig till dig som är ny som chef. Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarskapsutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer. Grundtanken är att underlätta ditt nya chefskap genom en ökad förståelse för uppdraget och de framgångsfaktorer som hjälper dig nå dina och företagets mål. I utbildningen Ny som chef varvas det teoretiska med praktiska exempel och case-övningar för att öka förståelsen och kunskapen. Här kan du läsa om fler av våra ledarskapsutbildningar.

Innehåll

  • Introduktion av chefsuppgifter under verksamhetsåret.
  • Hur ser rollen som chef ut.
  • Träning i chefens viktigaste uppgifter.
  • Arbetsmiljö och vad du som chef bör veta.
  • Vad du som chef bör kunna om arbetsrätt.

Utbildningsfakta

Alla vår utbildningar är skräddarsydda utifrån kundens önskemål.
Antal dagar: 6 heldagar
Antal steg: 3
Ingår:Utbildningsdagar, kursmaterial, ledarstöd för deltagarens närmsta chef, utvecklingskontrakt, webbenkät och individuell coaching. Läs mer om Paretoprocessen här.
Anmälan: Maila eller ring oss på 076-84 80 204 eller 076-84 80 201 så berättar vi mera.
Dimplomutbildning: Efter avslutad utbildning får man ett diplom.

utbildningar-ny-som-chef

Mål

  • Trygg i rollen

  • Verktygslåda

  • Tydlig ledare

  • Motiverade medarbetare

  • Självgående grupper