IPU Profilanalys (DISC)

 

IPU Profilanalys (DISC) bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. Överallt där det finns behov av att skapa bättre kommunikation mellan människor kan IPU Profilanalys vara en viktig del av den processen.

IPU Profilanalys (DISC)skapar rapporter som ökar kunskapen om dig själv. Analysen lyfter fram såväl svaga som starka sidor i dig själv och i ditt egna beteende kunskaper som är grunden för ett gott ledarskap. IPU Profilanalys ingår som en naturlig del i flera effektiva säljträningar. Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrade kommunikationer, ökad själv-kännedom och medvetenhet hos individerna skapar utvecklingspotential för hela organisationen. IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att både se på hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp. Genom ökad förståelse för olika personers beteenden öppnas möjligheter till exempelvis bättre relationer mellan olika verksamheter. Tack vare färgerna i IPU Profilhjul blir beteenden som kan leda till konflikter lättare att diskutera och hantera. Den värdeneutrala rapporten, som belyser områden som kan utvecklas, är en utmärkt utgångspunkt för medarbetarsamtal. Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna.

 

 

Fakta


IPU Profilanalys är en webbaserad analys. Pareto 80/20 är behörig och utbildad användare av IPU Profilanalys och följer fastslagna regler för hantering av materialet.

Du får en personlig återkoppling på din rapport och coachas i framtagande av din egen handlingsplan för utveckling och bättre kommunikation med andra

För prisuppgift och mer information – Fyll i formuläret nedan eller ring 076-84 80 204 / 076-84 80 201 så berättar vi mer.

Effekter

  • Kundorienterad Företagskultur
  • Konkurrenskraftig organisation
  • Modigare säljare
  • Kunniga säljare
  • Stärkta affärsrelationer

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se