INTEGRITETSPOLICY

Giltig från och med 2018-05-01 (senast uppdaterad 2018-05-21)

Pareto 80/20 i Sverige AB (Pareto 80/20) är mycket tacksam att du vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med Pareto 80/20. Du skall vara säker på att Pareto 80/20vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till Pareto 80/20.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Pareto 80/20 i Sverige AB, Drottninggatan 13, 25221 HELSINGBORG. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: info@Pareto8020.se

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Pareto 80/20skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. Du måste vara över 18 år för att lämna personuppgifter till oss. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person under 18 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt. De personuppgifter som registreras via hemsidan, eller på annat sätt förmedlas till Pareto 80/20,säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

 

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på Pareto 80/20behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

  1. Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan eller om du ingår avtal med Pareto 80/20
  2. Anmälan till våra utbildningar, kurser och seminarier. När du köper en utbildning/kurs av oss eller anmäler dig till något av våra seminarier via hemsidan, ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer e-postadress) samt fakturaadress. Vi använder dessa uppgifter för att hantera fakturering, för att skicka kursinformation och kursmaterial digitalt samt ge dig möjligheten att använda vår utbildningsportal.
  3. Kontaktformulärdata

På vår hemsida finns ett flertal formulär som du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss, via eller anmäla intresse, för att få nyhetsbrev eller eventinbjudningar eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (sk ”Form data”) är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder data i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se