Mätbara effekter.

Våra utbildningar enligt 80/20-regeln ger mätbara effekter.

Både före, under och efter utbildningen.

Pareto 80/20pedagogiken.

Skapar effekter före under och efter utbildningen.

Pareto 80/20 har ett brett utbud av kurser och utbildningar för säljare, ledare, grupper och organisationer. Vi jobbar med upplevelsebaserad inlärning och utveckling genom att arbeta med deltagarnas dagliga arbetssituationer. Våra kurser och utbildningar uppfattas som mycket konkreta, jordnära och lätta att känna igen sig i vilket skapar ett personligt engagemang hos var och en som leder till direkta effekter i den personliga utvecklingen.

 • Är du chef sedan länge och vill utvecklas i ditt chefskap eller är du kanske helt nybliven chef? Vi har utbildningar för chefer på alla nivåer, chefsutbildningar, ny-som-chef kurser, ledarskapskurser och ledarskapsutbildningar.

 

 • Jobbar du som säljare och vill utvecklas har vi ett stort utbud av säljutbildningar, säljkurser, säljledarutbildningar och säljträningar. Här hittar du mer att läsa om våra utbildningar och kurser för säljare. För grupper och organisationer erbjuder vi gruppcoaching, grupputveckling, organisationsutveckling och teamutveckling.

Ledarskapsutbildningar

Gör ledare till inspiratörer

För ledare på alla nivåer. Från företagsledare, VD, teamleaders, projektledare till skiftledare som förväntas inspirera individer till att fokusera och prestera på topp. Oberoende av vilken typ av ledare du är så har vi en ledarskapskurs eller ledarskapsutbildning som passar ditt behov. Vi utbildar ledare på alla nivåer. Här kan du se vårt utbud av kurser och ledarskapsutbildning för ledare. Effekterna av våra ledarskapsutbildningar är många:

 • Trygga ledare
 • Tydlighet i organisationen
 • Färre konflikter
 • Ökad motivation
 • Balans i livet
 • Effektivare organisation

Säljutbildningar

Vi gör säljare till affärsmän/affärskvinnor

Vi tränar och utbildar säljare genom säljkurser och säljledarutbildningar. Vi är med från början till slut och analyserar, sätter mål, anpassar och genomför kurser och utbildningar för säljare. Målet med våra säljkurser och säljutbildningar är att göra bra säljare strukturerade och effektiva i sitt säljarbete för att skapa bättre lönsamhet i säljarbetet. Vårt utbud av kurser och utbildningar för säljare kan du se här. Vi berättar gärna mer om våra säljutbildningar och vårt strukturerade upplägg som säkrar resultat och kvalitet om du känner att du har behov av:

 • Mer struktur och bättre effektivitet i säljarbetet
 • Bli bättre på att argumentera för/sälja mervärden och inte bara produkter/tjänster
 • Öka lönsamheten och stå starkare i prisdiskussioner
 • Bättre möta utmaningar i olika säljsituationer
 • Öka tempot i nykunds-bearbetningen
 • Göra bra säljare till ännu bättre affärsmän

Organisationsutveckling

Få ut mera av din organisation med mindre insats

Att vi kan genomföra coaching och utbildning på alla nivåer i organisationen ger fördelar som gemensamt språk, samma verktyg, gemensam målbild och ökad samsyn. Andra bitar är att bygga starka ledningsgrupper och andra samarbeten och Team. Vi ser över organisationsstruktur och hur de olika delarna kommunicerar med varandra. Många gånger utvecklar vi forum för dialoger och effektiviserar mötesstrukturen, Förändringsledarskap är oftast ett mycket avgörande inslag och där har vi många och långa erfarenheter som gör att ledningen undviker fallgropar och kan snabba på tempot i förändringsarbetet. En organisationsutveckling kan vara liten, ett mindre team eller ett helt bolag, till och med en koncern eller handelskedja.

*Resultatmål, Aktivitetsmål, Kompetensmål, Engagemangsmål och Tidsmål

Analysverktyg

Vi analyserar och mäter effekterna före, under och efter utbildningen

Alla analysverktyg vi använder återkopplar till 80/20-regeln vars syfte är att fokusera på de saker som ger mest effekt och spar tid. Ett effektivt sätt att identifiera behov och möjligheter för individer och organisationer. Kombination med ett analysverktyg som kan användas före, under och efter är oslagbar. Pareto 80/20 har många års forsknings-baserade erfarenheter av utvecklingsarbete som ger resultat.

 • PARETO 360° LEADERSHIP
 • PARETO 360° SALES
 • JTI/MBTI – DECISIONS DYNAMICS
 • IPU PROFILANALYS
 • IPU DRIVKRAFTSANALYS
 • 80/20 ANALYS
 • KARRIÄRSSTILAR
 • PROJEKTDIAGNOS
 • MEDARBETARUNDERSÖKNING
 • TEAMDIAGNOS
 • SÄLJSIMULATOR
 • LEDARSIMULATOR

“De märkbara effekterna av mitt deltagande i utbildningen är att jag är tydligare i min kommunikation med medarbetare generellt och har mer muntlig kommunikation än mailkonversation idag är tidigare. 80/20-tänket har också blivit mer aktualiserat i mitt medvetande vilket gör att jag oftare tänker kring vinningen på olika aktiviteter och om den utifrån 80/20-tänket är värt att lägga energi på.”

Nicklas Unée

Platschef

“Vill bara tala om hur mycket jag uppskattade dagarna vi hade! Det var längesen jag kände mig så glad och hade så kul! Jag har fått en nytändning och jag hoppas på att det kommer bli ännu bättre vartefter utbildningstillfällena går. Dessutom vill jag berömma dig för ditt varma och inspirerande sätt att lära ut och prata. Jag känner att du verkligen brinner för det här och det känns bra att veta att du är ett stöd. Tack för att du gör det så bra och för att du tillsammans med vårt företag förde mig samman med så många härliga personer som sitter i samma sits som jag.”

Therese Rådberg

Utesäljare

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se