Utbildningar utifrån 80/20-regeln
ger större effekt?

Utbildningar enligt 80/20-regeln ger effekter före, under och efter.