Ledarskapsutbildning.

För ledare och chefer på alla nivåer

Ledarskap med 80/20-fokus

Ledarskapsutbildning hos Pareto 80/20 är skapade för ledare och chefer på alla nivåer. Från företagsledare, VD, team leaders, projektledare till skiftledare på golvet. Alla ledare förväntas inspirera individer till att fokusera och prestera på topp genom ett braledarskap. Oberoende av vilken typ av chef eller ledare du är så har vi en kurs eller ledarskapsutbildningsom passar ditt behov av ett tydligt och starkt ledarskap. Vi utbildar chefer och ledare på alla nivåer.

Våra ledarskapsutbildningar.

Här nedan ser du några av våra ledarskapsutbildningar och kurser i ledarskap för ledare. Kontakta oss gärna så berättar vi mera om hur vi kan anpassa vår ledarskapsutbildning till ditt företags förutsättningar.

⫶  Ny som chef

Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarskapsutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Läs mer ➜

⫶  Att leda utan att vara chef

Den är utbildningen riktar sig till dig som inte är chef men som ändå behöver få saker gjorda genom andra individer i organisationen.

Läs mer ➜

⫶  Ledningsgruppsutveckling

Pågår under 9 månader. Kontakta oss för mer information.

⫶  Teambuilding

Kontakta oss för mer information.

⫶  Frågemetodik ledare

Kontakta oss för mer information.

⫶  Rak kommunikation & Konflikthantering

Pågår 2 dagar

Kontakta oss för mer information.

⫶  Feedback-träning

Pågår 2 dagar

Kontakta oss för mer information.

⫶  Företagsledarutbildning

Företagsledarutbildningen sträcker sig över 2 år och omfattar 21 utbildningsdagar. Med syfte att förstärka nyttan av din utbildning och underlätta ditt utvecklingsarbete på hemmaplan ingår individuellt coachstöd.

Läs mer ➜

⫶  80/20 ledarskap

Under utbildningen lär du dig att utveckla ett 80/20 ledarskap för att effektivt leda, prioritera, engagera och följa upp.

Läs mer ➜

⫶  Personlig coaching & utveckling

Kontakta oss för mer information.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se