Ledarskapsutbildning.

För ledare och chefer på alla nivåer

Ledarskap med 80/20-fokus

Ledarskapsutbildning hos Pareto 80/20 är skapade för ledare och chefer på alla nivåer. Från företagsledare, VD, team leaders, projektledare till skiftledare på golvet. Alla ledare förväntas inspirera individer till att fokusera och prestera på topp genom ett braledarskap. Oberoende av vilken typ av chef eller ledare du är så har vi en kurs eller ledarskapsutbildningsom passar ditt behov av ett tydligt och starkt ledarskap. Vi utbildar chefer och ledare på alla nivåer. 

Vad är och hur fungerar 80/20-regeln?

Ger mer tid över till annat. Ger rätt fokus för framgång

Ökar företagets försäljning . Du blir tydligare.

Att lära sig att arbeta utifrån Paretoprincipen med hjälp av 80/20-regeln hjälper dig att fokusera på och att utveckla det som ger bäst effekt för dig och företaget. Att förstå 80/20-regeln är mycket värdefullt när det gäller att identifiera och fokusera på det som skapar bäst effekt. Men det bygger också på att aktivt välja bort det som inte bidrar till resultatet på sista raden. På så sätt frigör du energi och tid för det område du vill fokusera på och uppnår en bättre balans i arbetslivet.

Vad skulle det innebära för företaget om ledarna utvecklade de 20 % som har störst betydelse för medarbetarnas insatser och resultat? På vilket sätt skulle lönsamheten förändras om ni blev bättre på de 20 % av faktorerna som får projekten snabbare ut på marknaden?

Hur skulle försäljningen utvecklas om ni utvecklade de 20 % i kundmötet som betyder mest för affären? Genom att arbeta utifrån Paretoprincipen eller 80/20-regeln och fokusera på dina utvecklingsbara 20 % så kan du uppnå mer med mindre insats. Tänk 80/20-regeln så får du ut mer av jobbet, medarbetarna, kunderna, vännerna och livet.

Några exempel där 80/20-regeln kan vara relevant:

  • 20% av företagets säljare står för 80% av försäljningen
  • 80% av utfört arbete utförs på 20% av totala tiden
  • 20% av arbetsuppgifterna i ett företag står för 80% av den total arbetstiden

Våra ledarskapsutbildningar.

Här nedan ser du några av våra ledarskapsutbildningar och kurser i ledarskap för ledare. Kontakta oss gärna så berättar vi mera om hur vi kan anpassa vår ledarskapsutbildning till ditt företags förutsättningar.

⫶  Ny som chef

Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna ledarskapsutbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för såväl feedback, som målstyrning och olika samtalssituationer.

Läs mer ➜

⫶  Att leda utan att vara chef

Den är utbildningen riktar sig till dig som inte är chef men som ändå behöver få saker gjorda genom andra individer i organisationen.

Läs mer ➜

⫶  Ledningsgruppsutveckling

Pågår under 9 månader. Kontakta oss för mer information.

⫶  Teambuilding

Kontakta oss för mer information.

⫶  Frågemetodik ledare

Kontakta oss för mer information.

⫶  Rak kommunikation & Konflikthantering

Pågår 2 dagar

Kontakta oss för mer information.

⫶  Feedback-träning

Pågår 2 dagar

Kontakta oss för mer information.

⫶  Företagsledarutbildning

Företagsledarutbildningen sträcker sig över 2 år och omfattar 21 utbildningsdagar. Med syfte att förstärka nyttan av din utbildning och underlätta ditt utvecklingsarbete på hemmaplan ingår individuellt coachstöd.

Läs mer ➜

⫶  80/20 ledarskap

Under utbildningen lär du dig att utveckla ett 80/20 ledarskap för att effektivt leda, prioritera, engagera och följa upp.

Läs mer ➜

⫶  Personlig coaching & utveckling

Kontakta oss för mer information.

Jag vill att ni kontaktar mig.

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår Integritetspolicy ➜.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Besöksadress: Kajpromenaden 8a
Postadress: Tullaregatan 16 
252 67 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se

Utbildningar

Ledarskapsutbildning
Säljutbildning
Analysverktyg

Prenumerera