Pareto 360° Leadership

 

Detta är en effektiv metod att mäta ledarkompetens på individnivå. Med svar från de som absolut vet det bäst, alla de som upplever ledarskapet i vardagen.

Syftet är att få tydlig feedback på det personliga ledarskapet genom en Pareto 360° Ledarskap. Detta används med fördel i kombination med ett utvecklingsprogram för att få en mätning på ledarkompetensen och vägledning från den omgivning man verkar i. Du får en ögonblicksbild via en anonym webbenkät.

I Pareto 360 ̊ Leadership™ ber man om feedback från sina medarbetare, sin chef, sina kollegor, sig själv och externa kontakter som bedöms kunna ge intressant feedback. Mellan 10-30 respondenter är vanligtvis bra. Svaren sammanställs i en överskådlig rapport med både diagram, siffror och löpande text innehållande konkret feedback och tips. Ledaren får återkoppling av en en personlig coach. Då jämför vi självskattningen med respondenternas skattning. Resultatet gås igenom för att identifiera starka sidor och utvecklingsområden. Utifrån resultatet upprättar ledaren en handlingsplan/ Raketplan för sin personliga utveckling. Uppföljning och coaching bör också ske tillsammans med närmaste chef.

 

Fakta


Pareto 360 Leadership inkluderande utskick till medarbetare, kollegor på samma nivå, chef och ledaren som analyseras. Sammanställning av rapport samt personlig återkoppling/coaching kopplat till ledarens handlingsplan och utvecklingsfokus.

För prisuppgift och mer information – Fyll i formuläret nedan eller ring 076-84 80 204 / 076-84 80 201 så berättar vi mer.

Mål

  • Personlig utveckling och bekräftelse
  • Modigare ledarskap
  • Tryggare ledare
  • Ökad arbetsglädje
  • Effektivare organisation

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se