Företagsledarutbildning

Företagsledarutbildningen är för dig som är VD eller medlem i ledningsgruppen.

Företagsledarutbildningen sträcker sig över två år och omfattar 21 utbildningsdagar. Med syfte att förstärka nyttan av din utbildning och underlätta ditt utvecklingsarbete på hemmaplan ingår individuellt coachstöd. Dessutom drar vi nytta av nya digitala media för att utveckla dig som ledare på distans. Regelbundna nätverksträffar med övriga deltagare ger dig ytterligare rika möjligheter till erfarenhetsutbyte. De individuella analyser som finns inlagda i programmet ger dig ökad insikt om dig själv, dina styrkor och dina utvecklingsområden. Aktuella frågor och utmaningar läggs in i ett flexibelt program som anpassas efter gruppens behov. Programmet genomförs i regi av Pareto 80/20 med bidrag av ytterligare experter och inbjudna gästföreläsare.

Innehåll

 • Strategiskt ledningsgruppsarbete.
 • Affärsplan & säljstrategier.
 • Lönsamhet & tillväxt.
 • Personlig coaching.
 • Pareto 360-analys med personlig återkoppling och handlingsplan.
 • Karriärprofilanalys med personlig återkoppling.
 • Personlighetsanalys med personlig återkoppling.
 • Gästföreläsare.
 • Situationsanpassad ledarutveckling.
 • Juridik.
 • HR – Arbetsrätt.
 • Att samarbeta med styrelsen.
 • Utvecklingssamtal & konfliktträning.
 • Förändringsarbete.

Utbildningsfakta

Alla våra utbildningar är skräddarsydda utifrån kundens önskemål
Antal dagar: 21 heldagar under 2 år
Antal steg: 13
Ingår: Utbildningsdagar, kursmaterial, ledarstöd för deltagarens närmsta chef, utvecklingskontrakt, webbenkät och individuell coaching. Läs mer om Paretoprocessen här.
Kostnad: Enligt offert
Anmälan: Maila eller ring oss på 076-84 80 204 eller 076-84 80 201 så berättar vi mera.
Dimplomutbildning: Efter avslutad utbildning får man ett diplom.

företagsledarutbildning

Mål

 • Strategiskt ledarskap

 • Beslutskompetens

 • Ökad självinsikt

 • Personlig utveckling

 • Kollegialt nätverk