Medarbetarskap.

Oavsett grupp av medarbetare eller roller

Medarbetarskap med 80/20-fokus.

Under många år har vi varit en partner för små och stora organisationer som vet värdet av att inte stagnera när det gäller kultur och personlig utveckling. Förutom inspirerade och kunniga utbildningsledare har vi en väl genomarbetad process och konkreta verktyg för utvecklings- och förändringsarbete. Vad skulle göra en avsevärd skillnad för er?

  • Individuell kompetensutveckling eller grupputveckling?
  • Kick Off eller TEAM-building? (Together Everybody Achieves More!)
  • Coach eller Mentor?
  • Enstaka utbildning eller en hel Företagsakademi?
  • Förändringsprojekt, förbättringsarbete eller helt enkelt inspiration för att orka ta nya tag?

Vi utvecklar och tränar alla typer av roller i företag och organisationer. Vi anpassar och genomför utbildningsprogram skräddarsydda för er oavsett om ni har en fullt fungerande Företagsakademi eller precis startat upp ert företag.

Vi är med er hela vägen och bidrar med det ni inte kan eller vill göra själva.

Exempel på vad vi har gjort för att stimulera Medarbetarskapet i andra organisationer:

  • Utomhus äventyr med upplevelsebaserat lärande kring kommunikation och samarbete
  • Affärsspel och simuleringar där alla aktiveras, lär sig förstå affärsekonomi och tävlar mot kollegorna. Vi kan vara hur många som helst, fysiskt eller på distans.
  • Inspirationsföreläsning följt av workshops och projektarbeten med uppföljning.
  • Feedback-utbildning i grupp i syfte att effektivisera kommunikationen.

I allt vi gör finns vår ledstjärna 80/20-regeln med och säkerställer att vi med små insatser skapar stora effekter.
Oavsett vilken grupp av medarbetare eller roller som skall utvecklas erbjuder vi Ledarstöd. Vi finns med som bollplank och involverar cheferna under hela processen för att stimulera implementering, engagemang och uppföljning före, under och efter utvecklingsprogrammet. Ring oss så berättar vi mera.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se