Att leda i förändring

Öka framgången i ditt förändringsledarskap

För dig som verkligen behöver lyckas med ditt förändringsarbete i år

 

Det går snabbt nu! Organisationer får allt kortare tid att anpassa sig till nya förutsättningar. Har du erfarenhet av mindre lyckade förändringar eller vill du öka din förmåga att lyckas med nästa förändring? Då är du i gott sällskap.

Forskning visar att endast 20-30 % av allt förändringsarbete leder till avsett resultat och inom budget. Förändringsledarskap handlar om förmågan att driva ett effektivt förändringsarbete. Detta görs bäst genom ett strukturerat sätt att kommunicera och involvera medarbetare hela vägen från förberedelse-, genomförande- och slutligen förankringsfasen.

 

Innehåll


1. Startmöte – (Live via zoom)

2. Självskattning i framgångsrika förändringsledares förmågor (web)

3. Hur leda mig själv i förändring. Individuell återkoppling, IPU Profilanalys. (web+zoom)

4. Förberedelsefasen (Live utbildning via zoom

 • Erfarenhetsutbyte och forskning kring Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Att introducera och starta ett förändringsarbete
 • Hur reagerar människor i förändring och behov som vi kan förutse
 • Förändringsprocessens fyra faser och de viktigaste ledarbeteenden

5. Genomförandefasen (Live utbildning via zoom)

 • Den stora Verktygslådan för att ”få med alla på tåget”
 • Vision, mål och kommunikationsplanering
 • Aktörsanalys och taktisk kommunikation
 • Motivationsfaktorer och stressreduktion

6. Förankringsfasen Live utbildning via zoom)

 • Positiv förstärkning, hur lyfta framgångar?
 • Metoder för effektiva överlämningar
 • Lessons Learned, dokumentera för framtida förändringar

7. Praktikfall, digital simulering med praktisk tillämpning och feedback på ditt ledarskap.(web)

8. Avslutande quiz för Utbildningscertifikat. (web)

9. Effektmöte (Live via zoom). Erfarenhetsutbyte, feedback och firande.

 

Fakta


Öppen utbildning – Kan naturligtvis även kundanpassas

Målgrupp – Ledare med stora utmaningar framför sig

Datum – Enligt överenskommelse

Antal steg – 9 steg à 3 timmar

Följande ingår

   • Utbildningsmaterial (Digitalt och analogt)
   • Videopaket för självstudier
   • Två Coach-samtal kring dina utmaningar
   • Konkreta hemuppgifter både individuellt och i grupp
   • Nya vänner och bollplank

Kostnad – 29.000:- /deltagare exkl moms

Intresseanmälan – Fyll i formuläret nedan eller ring 076-84 80 204 / 076-84 80 201 så berättar vi mer.

Läs mer om Paretoprocessen här ➜

Mål

 • Att vara förberedd för framgång
 • Ökad självinsikt
 • Trygg med verktygslådan
 • Bra bollplank

Blunda inte för fallgroparna!

I 80% av förändringsprojekten så tar det längre tid, är svårare, behövs mer resurser – än det behöver göra.

Den kunskapen kommer från 25 års erfarenhet av att stötta ledare och organisationer i förändringsarbete.

Trassla inte till det i onödan!

Med en gedigen utbildning och erfarna bollplank kan du genom den strukturerade förändringsprocessen markant öka sannolikheten till framgång.

Utbildningsledare Patrik Utter

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se