Analysverktyg.

Analysverktygen vi använder återkopplar till 80/20-regeln

Vi analyserar och mäter effekterna av vårt arbete före, under och efter utbildningen.

Alla analysverktyg vi använder återkopplar till 80/20-regeln vars syfte är att fokusera på de saker som ger mest effekt och spar tid. Ett effektivt sätt att identifiera behov och möjligheter för individer och organisationer. Kombination med ett analysverktyg som kan användas före, under och efter är oslagbar. Pareto 80/20 har många års forsknings-baserade erfarenheter av utvecklingsarbete som ger resultat.

Analysverktyg vi använder.

⫶  Pareto 360° leadership

En effektiv metod att mäta ledarkompetens på individnivå. Med svar från de som absolut vet det bäst, alla de som upplever ledarskapet i vardagen

Läs mer ➜

⫶  Pareto 360° sales

Hela 65% av de tillfrågade kunderna är beredda att avsätta ca 15 min av sin tid till att ge din säljare och ditt företag feedback. Feedback som ni sedan kan använda för att utveckla ert företag och er gemensamma affärsrelation.

Läs mer ➜

⫶  JTI/MBTI – Decisions Dynamics

Kontakta oss för mer information.

⫶  IPU Profilanalysverktyg/ DISC

IPU Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

Läs mer ➜

⫶  IPU drivkraftanalys

Kontakta oss för mer information.

⫶  80/20 ANALYS

Kontakta oss för mer information.

⫶  Karriärstilar

Kontakta oss för mer information.

⫶  Projektdiagnos

Kontakta oss för mer information.

⫶  Medarbetarundersökning

Kontakta oss för mer information.

⫶  Teamdiagnos

Kontakta oss för mer information.

⫶  Säljsimulator

Kontakta oss för mer information.

⫶  Ledarsimulator

Kontakta oss för mer information.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se