Media.

80/20 regeln med Pareto 80/20

“Har du tänkt på att du använder 20% av apparna i din telefon 80% av tiden? Det handlar om 80/20-regeln. Eller Paretoprincipen.”

The 80/20 rule. English.

“Have you ever noticed that you use 20% of the apps in your smartphone 80% of the time. Thats the 80/20 rule or the Pareto principle.”

Affärsmannaskap. Använd 80/20-regeln för bättre affärer.

”Visste du att 80% av allt vi uppnår är resultat av 20”% av allt vi gör?
Det kallas Paretoprincipen.”

Business acumen. English.

”Did you know that 80% of what we achieve is the result of 20% of what we do? It’s called the Pareto principle. ”

80/20-Ledarskap. Hållbart ledarskap med 80/20 fokus.

”Har du tänkt på att den som exempelvis cyklar i för högt tempo inte orkar hela loppet?
Ett hållbart ledarskap handlar om att få alla i teamet att lyfta…”

80/20-Leadership. English.

“Have you ever noticed that those who biked too fast can’t make it through the whole race? A sustainable leadership is about getting everyone on the team to race and exceed your goals …”

Vanor för energi. Goda vanor ger bra liv.

”Du har goda möjligheter att själv påverka en del av hur frisk och lycklig du vill vara.”

Positivt fokus. Välj ditt fokus. Gör medvetna val.

”Du kan inte påverka allt som händer i ditt liv men du kan alltid välja hur du bemöter det. Tankens makt är stor.”

RAKET. Målstyrnings struktur som tydliggör mål och planering

”Hur stavar man till projekt som lyfter, till struktur och konkreta planer så att du får koll på läget och minskar stressen.”

Ge beröm. Sprid stolthet och glädje.

Att få beröm kan verkligen ge en rejäl kick. Hjärnforskarna säger till och med att konkret och relevant återkoppling är livsviktig för oss alla.”

Olika kartbilder. Effektiv kommunikation bygger på denna insikt.

”Önskar du ibland att din kommunikation med andra gick lättare och bättre? Ja det vill vi alla.”

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se