Allmänna Villkor

Betalning

Samtliga priser är exklusive moms. Priserna indexeras med KPI i januari årligen. Uppdragsgivaren betalar i förskott för resp insatser. Betalning till Pareto 80/20 sker senast trettio dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta f.n. 9%.

 

Kostnader för genomförande konsult

Uppdragsgivaren betalar resekostnader samt kost och logi Resor sker med flyg, bil eller tåg. Milersättning egen bil 54 kr/mil. Restidsersättning 500:-/timme tillkommer för orter utanför Skåne, Göteborg eller Stockholm.

 

Lokalkostnader och administrativa omkostnader vid genomförande

Uppdragsgivaren betalar för aktiviteter, lokalkostnader och hjälpmedel som är godkänt av Uppdragsgivaren.

 

Planering

God planering och framförhållning är avgörande faktorer för att ett utvecklingsprogram skall uppnå optimalt resultat. Därför är det viktigt att Pareto 80/20 och våra samarbetspartner kan arbeta utifrån en professionell tidsplanering.

 

Förändring av uppdrag

Förändring av datum för genomförande, förkortning av uppdrag eller avbokning av uppdrag: Pareto 80/20 arbetar med en framförhållning på minimum 60 dagar. Detta innebär att uppdrag som förändras av ovanstående anledning debiteras enligt följande:

  • Mellan 31-60 dagar före första planerade genomförandedag debiteras med 10% av totalt offererad investering.
  • Mellan 8-30 dagar före debiteras med 50% av totalt offererad ej tidigare debiterad investering.
  • Mellan 0-7 dagar före debiteras med 100% av totalt offererad ej tidigare debiterad investering.

 

2020-03-16

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se