Referenser.

Specialutbildning för byggmarknaden

Pareto 80/20 har utbildat för vår kedja sedan 2010 först och främst inom ledarskap. Pareto har tagit sig an kedjans utmaningar och levererar 100 % i varje utbildning. Deras förmåga att föra samman en grupp och få gruppen att våga nätverka har haft stor betydelse för vår kedja. Kombinationen med teoretiska och praktiska övningar passar oss som handen i handsken. Effekterna är att vi har tydligare, tryggare och säkrare ledare som vågar och vill ta större ansvar.

Chefsutbilning

Sedan 2008 utbildar Pareto 80/20 regelbundet nya chefer inom Alfa Laval i Sverige. Och genomför också utbildningen Att leda utan att vara chef för t.ex. projektledare och team ledare. Utöver detta stödjer vi också organisationen genom team-utveckling, ledningsgrupps-utveckling och coaching.

Ledarskapsutbildning

Sedan 2012 genomför Pareto 80/20 årligen en grundutbildning för Atrias ledare som kallas ledarskapsbasen. Utbildningen genomförs för Atrias team-ledare och första linjens chefer.

Global Kickoff for IKEA corporate

”Kick-off dagarna blev så lyckade och känslan så olik från våra tidigare möten. Mycket, mycket kul att höra allas kommentarer och utifrån de utvärderingar vi fått in har Pareto 80/20 bara fått ros.”

Camilla

Chefsutbilning

Sedan 2017 utbildar Pareto 80/20 KåKås avdelningschefer och regionschefer.

Säljutbildning

3-årig säljutbildning som inkluderar samtliga utesäljare inom NRI´s koncern.

Teamutveckling

Moderator och facilitator vid kundträffar. Utbildning i affärsförhandling.

Organisations- och ledarutveckling

Under nio månader har vi varvat korta träningstillfällen och ledar-coaching för att öka insikter och praktisk kompetens inom samarbete och kommunikation. Resultatet syns tydligt i medarbetarundersökningen, ökningar på alla områden. Vi avslutade med att paddla i kanalen mitt under Malmöfestivalen.

Pareto 360° Sales

3-årig säljutbildning som inkluderar samtliga utesäljare inom NRI´s koncern.

Coaching och Teamutveckling

Sälj- och ledarskapsutbildning

Sedan 2010 arbetar Pareto 80/20 med ledarskapsutveckling för platschefer, avdelningschefer och teamledare och med säljträning för proffssäljare och butikssäljare inom Bygma.

Ledar- och organisationsutveckling

Sedan 2012 genomför Pareto 80/20 årligen grundutbildning för Finjas ledare kallad ledarskapsbasen. Utbildningen genomförs för Finjas teamledare och första linjens chefer.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se