Utbildar individer och organisationer

– Vi gör chefer till ledare och säljare till affärsmän.

Ledarskapsutbildning

Hjälper chefer och ledare på alla nivåer att utveckla sitt ledarskap. Från företagsledare, VD, team leaders, projektledare till skiftledare i produktionen.

Läs mer ➜

Säljutbildning

Vi tränar och utbildar säljare genom kurser och utbildningar. Vi är med från början till slut och analyserar, sätter mål, anpassar och genomför kurserna och utbildningarna.

Läs mer ➜

Analysverktyg

Alla analysverktyg vi använder återkopplar till 80/20-regeln vars syfte är att fokusera på de saker som ger mest effekt och spar tid.

Läs mer ➜

Aktuellt hos oss

Hög tid att lyfta medarbetarna?

Några exempel på vad vi just nu planerar för våra kunder:

  • Utomhus äventyr med upplevelsebaserat lärande kring kommunikation och samarbete
  • Affärsspel och simuleringar där alla aktiveras, lär sig förstå affärsekonomi och tävlar mot kollegorna. Vi kan vara hur många som helst, fysiskt eller på distans.
  • Inspirationsföreläsning följt av workshops och projektarbeten med uppföljning.
  • Feedback-utbildning i grupp i syfte att effektivisera kommunikationen.

Mer information ➜

Kontakta oss ➜

Att leda i förändring

Organisationer får allt kortare tid att anpassa sig till nya förutsättningar. Har du erfarenhet av mindre lyckade förändringar eller vill du öka din förmåga att lyckas med nästa förändring?

Med en gedigen utbildning och erfarna bollplank kan du genom den strukturerade förändringsprocessen markant öka sannolikheten till framgång.

Mer information och anmälan ➜

Kontakta oss ➜

Att sälja på distans

Det är nya tider nu. Fysiska möten minskar till förmån för digitala möten, mail och telefon. Att sälja på distans har accelererat under Corona-epidemin och digitala kundmöten har kommit för att stanna. Andra faktorer som driver på distansförsäljning är nya säljstrategier, miljötänk och yngre generationers önskan att kommunicera mer digitalt.

Lär dig hur du lyckas ännu bättre med dina kundkontakter i den digitala världen och låt inte Corona stå i vägen för försäljning och utvecklande kundkontakter.

Mer information och anmälan ➜

Kontakta oss ➜

Vår ledstjärna är 80/20 regeln

Sedan 2005 har vi utbildat och coachat ett stort antal individer och organisationer. Vi arbetar utifrån Pareto 80/20-pedagogiken oberoende av om det är en individ eller en hel organisation som är involverad. Upplägget kan delas upp i före, under och efter. Kontakta oss gärna om du vill veta mera om hur en specialanpassad utbildning skulle kunna se ut för din organisation.

Omdömen om digital utbildning

”Inte alls som de andra digitala mötena jag har varit med om. Här var man aktiv hela tiden, man fick jobba med aktuella säljfrågor och tiden gick fort” // Emma, säljare

”Kul att se mina säljare så aktiva i mötet och att man kan få ett sådant engagemang även digitalt. Grupparbetena gillade jag bäst” // Niklas, säljchef

”Det jag gillar bäst är Pareto 80/20:s upplägg med förberedande och uppföljande uppgifter kopplade till de digitala mötena. Det skapar effekter i vardagen på ett enkelt och effektivt sätt” // Tom, HR

”Har under ett flertal år i olika organisationer haft förmånen att få investera i ledarskapsutbildningar med Pareto 80/20. Som HR person är det en glädje att få ta del av resultaten när en hel organisation lyckas få samsyn kring ledarskap och utveckling av medarbetarskapet. För att kunna skapa en gemensam bild vad vi ska leverera, är en förutsättning att alla vet åt vilket håll vi ska gå åt. Pareto 80/20 har gett oss verktyg och kunskap i hur vi som organisation kan lyckas med rätt fokus på affären, ett tydligt och närvarande ledarskap som tar vara på individen. Insatsen relaterat till utfallet blir tydligt – oavsett det är i ledarskapet, medarbetarskapet, kundmötet och/eller affären.”

Louise Fagerheim

HR- och kommunikationschef, CSG AB

”Vi började använda oss av Pareto 80/20 2017 på 1/4 av vår affär, vi fick effekt direkt och ökade försäljningen med 17% året därpå. Vi utbildade ytterligare en sektor och försäljningen ökade med 20%. Därefter har vi successivt utbildat alla säljare och säljchefer och vi har nu samma standard för försäljning i hela företaget där vi internt pratar i samma termer.”

Jenny Rannemo

Affärsområdeschef B2C, Stockholmsmässan

”Utbildningen har gett mig nyttig distans till vår verksamhet och ny energi för att gå vidare med värdeskapande aktiviteter. Jag har utvecklat mitt arbetssätt och kompletterat ”min” verktygslåda med massor av redskap som hjälper mig att fokusera på det som är viktigt att just jag gör. Mina kollegor har uppmärksammat ett förändrat beteende och jag har fått mycket positiv feedback.”

Peter Sjögren

VD, 100 % Proffs i Enskede

”Som jag ser det så har utbildningen format mig till den ledare min verksamhet kräver att jag ska vara. Jag har vunnit ett ovärderligt nätverk och fyllt på mitt lager av energi vid varje utbildningssteg. Det har varit så kunskapsrikt att jag har massor av handfasta tips till min vardag. Vi har haft ett tydligt fokus på oss som individer, jag har lärt känna mig själv bättre. Effekterna är redan under programmet flera konkreta förbättringar i min organisation!

Linda Carlsson

VD, MaterialMännen AB

Referenskunder

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se