Pareto 80/20
utbildar individer och organisationer

Pareto 80/20 gör chefer till ledare och säljare till affärsmän.