Säljutbildning.

För chefer, icke chefer och ledare på alla nivåer

Säljutbildningar med 80/20-fokus

Säljutbildning eller kurs, vi tränar och utbildar säljare genom säljkurs och säljlutbildning. Vi är med från början till slut och analyserar, sätter mål, anpassar och genomför kurser och utbildningar för säljare. Målet med våra säljkurser och säljutbildningar är att göra bra säljare strukturerade och effektiva i sitt säljarbete för att skapa bättre lönsamhet i säljarbetet. I allt vi gör har vi ett 80/20 fokus som hjälper till att göra säljarbetet roligare, effektivare och mer lönsamt. Ledarstödet är en metod som involverar säljarens chefs fortsatta engagemang och uppföljning efter att säljutbildningen är genomförd. Chefens roll i säljarens utveckling är viktig och vårt ledarstöd säkerställer att säljarens chef lyssnar, coachar och följer upp arbetet efter att utbildningen är avslutad. Ring oss så berättar vi mera.

Vad är och hur fungerar 80/20-regeln?

Ger mer tid över till annat. Ger rätt fokus för framgång

Ökar företagets försäljning. Du blir tydligare.

Att lära sig att arbeta utifrån Paretoprincipen med hjälp av 80/20-regeln hjälper dig att fokusera på och att utveckla det som ger bäst effekt för dig och företaget. Att förstå 80/20-regeln är mycket värdefullt när det gäller att identifiera och fokusera på det som skapar bäst effekt. Men det bygger också på att aktivt välja bort det som inte bidrar till resultatet på sista raden. På så sätt frigör du energi och tid för det område du vill fokusera på och uppnår en bättre balans i arbetslivet.

Vad skulle det innebära för företaget om ledarna utvecklade de 20 % som har störst betydelse för medarbetarnas insatser och resultat? På vilket sätt skulle lönsamheten förändras om ni blev bättre på de 20 % av faktorerna som får projekten snabbare ut på marknaden?

Hur skulle försäljningen utvecklas om ni utvecklade de 20 % i kundmötet som betyder mest för affären? Genom att arbeta utifrån Paretoprincipen eller 80/20-regeln och fokusera på dina utvecklingsbara 20 % så kan du uppnå mer med mindre insats. Tänk 80/20-regeln så får du ut mer av jobbet, medarbetarna, kunderna, vännerna och livet.

Några exempel där 80/20-regeln kan vara relevant:

  • 20% av företagets säljare står för 80% av försäljningen
  • 80% av utfört arbete utförs på 20% av totala tiden
  • 20% av arbetsuppgifterna i ett företag står för 80% av den total arbetstiden

Våra säljutbildningar.

Här nedan ser du några av våra säljutbildningarKontakta oss gärna så berättar vi mera om hur vi kan anpassa våra säljutbilningar till ert företags förutsättningar.

⫶  Innesäljutbildning

Utbildningen för innesäljare riktar sig till både nya och erfarna innesäljare inom B2B. Vi ger dig nya perspektiv och verktyg för att arbeta med målstyrning efter 80/20 modellen.

Läs mer ➜

⫶   Utesäljutbilning

Säljarbetet börjar med 80/20. Att prioritera kunder och insatser för mer effektivt utnyttjande av sin säljtid och skapa resultat. Men också att välja bort tidstjuvar och ej lönsamma insatser.

Läs mer ➜

⫶   Butikssäljutbildning

Utbildningen vänder sig till säljare inom fackhandeln där nivån på säljarens kompetens påverkar lönsamheten i varje kundkontakt.

Läs mer ➜

⫶   Affärsförhandling

Det är få situationer som kan mäta sig med affärsförhandling när det gäller att skapa resultat och lönsamhet. På kort tid kan man vinna mycket eller, i värsta fall förlora lika mycket.

Läs mer ➜

⫶  Värdebaserad försäljning

Denna utbildning vänder sig till säljare och företag som i en tuffare konkurrens vill uppnå en högre utväxling på de mervärden som företaget investerar i och erbjuder.

 

Läs mer ➜

⫶  Frågemetodik säljare

Få kompetenser slår kompetensen att använda sig av rätt frågor vid rätt tillfällen i mötena med kunderna. Det kan gälla att utveckla relationer, göra en behovsanalys, utmana kunden, finna lösningar, få kunden att berätta varför han/hon ska köpa av dig, hantera invändningar och styra mot köpbeslut.

Läs mer ➜

“Vill bara tala om hur mycket jag uppskattade dagarna vi hade! Det var längesen jag kände mig så glad och hade så kul! Jag har fått en nytändning och jag hoppas på att det kommer bli ännu bättre vartefter utbildningstillfällena går. Dessutom vill jag berömma dig för ditt varma och inspirerande sätt att lära ut och prata.”

Therese

Utesäljare

“Vill bara säga TACK för en kanonutbildning de här 2 dagarna! Väl genomfört och intressant. Du skapar verkligen många frågetecken/idéer om sättet att jobba mot/med kund. Ha en skön helg!”

Sara

Säljare

Jag vill att ni kontaktar mig.

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår Integritetspolicy ➜.

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Besöksadress: Kajpromenaden 8a
Postadress: Tullaregatan 16 
252 67 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se

Utbildningar

Ledarskapsutbildning
Säljutbildning
Analysverktyg

Prenumerera