Säljutbildning

Säljutbildning för chefer och icke chefer, vi tränar och utbildar chefer och ledare på alla nivåer.

säljutbildning

Säljutbildning eller kurs, du väljer & vi anpassar

Säljutbildningar och kurser med ett självklart 80/20 fokus.

Säljutbildning eller kurs, vi tränar och utbildar säljare genom säljkurs och säljlutbildning. Vi är med från början till slut och analyserar, sätter mål, anpassar och genomför kurser och utbildningar för säljare. Målet med våra säljkurser och säljutbildningar är att göra bra säljare strukturerade och effektiva i sitt säljarbete för att skapa bättre lönsamhet i säljarbetet. I allt vi gör har vi ett 80/20 fokus som hjälper till att göra säljarbetet roligare, effektivare och mer lönsamt. Ledarstödet är en metod som involverar säljarens chefs fortsatta engagemang och uppföljning efter att säljutbildningen är genomförd. Chefens roll i säljarens utveckling är viktig och vårt ledarstöd säkerställer att säljarens chef lyssnar, coachar och följer upp arbetet efter att utbildningen är avslutad. Ring oss så berättar vi mera.

Vill bara tala om hur mycket jag uppskattade dagarna vi hade! Det var längesen jag kände mig så glad och hade så kul! Jag har fått en nytändning och jag hoppas på att det kommer bli ännu bättre vartefter utbildningstillfällena går. Dessutom vill jag berömma dig för ditt varma och inspirerande sätt att lära ut och prata.

Therese Utesäljare

Vill bara säga TACK för en kanonutbildning de här 2 dagarna! Väl genomfört och intressant. Du skapar verkligen många frågetecken/idéer om sättet att jobba mot/med kund. Ha en skön helg!

SaraSäljare