Butikssäljutbildning

Butikssäljutbildning med lönsamhet på stående fot.

Utbildningen vänder sig till säljare inom fackhandeln där nivån på säljarens kompetens påverkar lönsamheten i varje kundkontakt. Vi förädlar butikssäljarens fackkompetens i kombination med vår säljmetodik med syftet att nå fler köpbeslut och nöjdare kunder genom teori, metodik och träning på case. Vi ger säljaren verktyg till att initiera, hålla initiativet i samtalet från den inledande kontakten till affär. Säljaren får en ökad insikt om butiksekonomi och hur säljaren påverkar organisationens resultat.

Innehåll

 • Butiksekonomi hur man styr och påverkar resultatet i en affärsverksamhet Pedagogiskt i form av ett spel.
 • Att sälja med lönsamhet.
 • Att jobba med mål i butik.
 • Inledande kundkontakten.
 • Frågemetodik, hur jag öppnar upp till affärsmöjligheter med rätt frågor.
 • Säljande argumentation.
 • Merförsäljning för ökad kundnytta.
 • Att knyta ihop säcken på stående fot.

Utbildningsfakta

Alla våra utbildningar kan skräddarsys utifrån kundens önskemål
Antal dagar: 1 heldag vid 3 tillfällen
Antal steg: 3
Ingår: Utbildningsdagar, kursmaterial, ledarstöd för deltagarens närmsta chef, utvecklingskontrakt, webbenkät och individuell coaching. Läs mer om Paretoprocessen här.
Kostnad: Enligt offert
Anmälan: Maila eller ring oss på 076-84 80 204 eller 076-84 80 201 så berättar vi mera.
Dimplomutbildning: Efter avslutad utbildning får man ett diplom.

Mål

 • Modigare säljare

 • Nöjdare kunder

 • Fler köpbelsut

 • Ökad merförsäljning

 • Lönsammare affärer