80/20 Ledarskap

För att effektivt leda, prioritera, engagera och följa upp

 

Ledarskap och hur det fungerar i en organisation kan vara det som skiljer ett framgångsrikt företag från andra. Ansvariga ledare och chefer på alla nivåer som har några års erfarenhet av ledarskap fyller en viktig roll när det gäller att få hjulen att rulla i en organisation. De flesta ledare möter många utmaningar i sitt dagliga jobb då det handlar om att få tid och resurser att räcka till och att få medarbetare att känna ansvar och engagemang för företagets vision, mål och inriktning. I förlängningen handlar ett bra ledarskap om att få teamet att känna arbetsglädje, fungera effektivt tillsammans och skapa resultat.

 

Innehåll


 • Vi ger dig nya perspektiv och verktyg för att arbeta med målstyrning efter 80/20 modellen.
 • Möten är viktiga för kommunikation och delaktighet. Vi skapar förutsättningar för ännu bättre möten och fler engagerade mötesdeltagare.
 • Situationsanpassat ledarskap.
 • Feedback
 • Bli en tryggare och säkrare kommunikatör med hjälp av retorik och presentationsteknik.
 • Öka förståelsen om grundläggande arbetsrättsliga befogenheter, rättigheter och skyldigheter inom personalfrågor (HR).
 • Effektdagen. Utvärdering och uppföljning av utbildningen.

 

Fakta


Alla vår utbildningar är skräddarsydda utifrån kundens önskemål.

Antal dagar – 2 heldagar vid 4 tillfällen

Antal steg – 4

Följande ingår

   • Utbildningsdagar
   • Kursmaterial
   • Ledarstöd för deltagarens närmsta chef
   • Utvecklingskontrakt
   • Webbenkät
   • Individuell coaching

Diplomutbildning – Efter avslutad utbildning får man ett diplom.

Anmälan – Fyll i formuläret nedan eller ring 076-84 80 204 / 076-84 80 201 så berättar vi mer.

Läs mer om Paretoprocessen här ➜

PARETO 80/20 I SVERIGE AB

Drottninggatan 94
252 21 HELSINGBORG
www.pareto8020.se
info@pareto8020.se