Värdebaserad försäljning

Värdebaserad försäljning handlar om att få bättre betalt för era affärsstrategier.

Denna utbildning vänder sig till säljare och företag som i en tuffare konkurrens vill uppnå en högre utväxling på de mervärden som företaget investerar i och erbjuder. Det kan gälla marknader där produkterna är lika eller där ni som företag skiljer er från konkurrenterna men har svårt att förmedla och få kunderna att värdera/köpa detta. Mervärdena ett företag förmedlar är inte värt något förrän kunden upplever den verkliga nyttan eller investeringen med det. Allt hänger på hur duktig säljaren är på att verkligen förstå kundens situation, utmana kunden genom att ställa de frågor som både stärker förtroende i relationen och utvecklar affärsmöjligheterna. Efter denna djupare kundanalys blir lösningen och värdet i säljarens argument både tydligare och mer attraktivt.

Innehåll

 • 80/20 – fokus för planering och prioritering i säljarbetet.
 • Marknadens utveckling.
 • Kundens köpsituation.
 • Beslutsfattare och påverkare i kundorganisationen.
 • Marknadskommunikation: Vårt erbjudande och värde för kunden.
 • 4B – Säljmetodik.
 • SPEL – Frågemetodik.
 • Värdebaserad argumentation.
 • Säljpsykologi.
 • Pris- och invändningshantering.
 • Att göra affär av mötet.
 • Utbildningsfakta

  Alla vår utbildningar är skräddarsydda utifrån kundens önskemål
  Antal dagar: 6 heldagar vid 3 tillfällen
  Antal steg: 3
  Ingår: Utbildningsdagar, kursmaterial, ledarstöd för deltagarens närmsta chef, utvecklingskontrakt, webbenkät och individuell coaching. Läs mer om Paretoprocessen här.
  Kostnad: Enligt offert
  Anmälan: Maila eller ring oss på 076-84 80 204 eller 076-84 80 201 så berättar vi mera.
  Dimplomutbildning: Efter avslutad utbildning får man ett diplom.

  utbildningar-pareto 80/20

  Mål

  • Mer driv i säljet

  • Lönsammare affärer

  • Starkare kundrelationer

  • Lojalare kunder

  • Samordnade strategier